Kommun måste granska arbetsmiljö

Härnösands kommun måste undersöka vilka konsekvenser som personalneddragningar skulle få för arbetsmiljön på äldreboendet Ugglan, innan kommunen fattar några sådana beslut. Det slog regeringen fast idag. Arbetsmiljöverket ställde det kravet tidigare, men kommunen ansåg att arbetsmiljöverket inte hade laglig rätt att ställa ett sådant krav, och överklagade till regeringen.