#säkerbadplats

Populära bad – men ingen tar ansvar för säkerheten

0:27 min

Västerås stad menar att bad sker under eget ansvar i Hökåsengropen. Men Svenska Livräddningssällskapet säger att markägaren alltid har ett ansvar och kommunen har ansvar för tillsynen – enligt lagen.

– Det är inte så enkelt att man pekar på kartan och säger "här ska vi ha livräddningsutrustning och här ska folk bada". Så fungerar det inte i Sverige, säger Anders Wernesten, vattensäkerhetsexpert på Svenska Livräddningssällskapet. 

Hökåsengropen i Västerås är ett exempel på de spontana badplatser som vuxit fram genom åren i gamla grustäkter och kalkbrott runtom i länet. Till Hökåsengropen kommer hundratals badgäster fina dagar, däribland många barnfamiljer. Trots det finns där ingen livräddningsutrustning.

Enligt Svenska livräddningssällskapet är det alltid kommunens ansvar att se till att utrustning finns på platser där många väljer att bada. Det står i lagen om skydd mot olyckor. 

Hans Stergel (C), ordförande i nämnden för idrott och friluftsliv på Västerås stad, säger att kommunen ansvarar för sina nio särskilt utsedda friluftsbad. I övrigt är det badgästen själv som måste ta ansvar för sin säkerhet. 

– Det är ju inte så att där det samlas folk och badar så måste kommunen ställa ut livräddningsutrustning, det faller på sin egen orimlighet. Man badar ju på Sergels torg när ett lag vinner i fotboll, säger Hans Stergel (C).

Men enligt Svenska Livräddningssällskapet är det alltså precis så lagen säger. När många människor frekvent väljer en plats att bada på, trots att det inte är en offentlig badplats är det i första hand markägaren som har ansvaret för säkerheten. Kommunen har tillsynsansvaret för säkerheten även där, enligt Livräddningssällskapet.