Fosterskador kartläggs

Regeringen har idag utsett riksdagsledamoten Kerstin Heinemann (fp) från Västerås att göra en översyn av hur samhällets arbete för att kartlägga fosterskador och missbildningar ser ut. Kartläggningen ska sedan ligga till grund för hur kunskapen kring dessa frågon kan bli bättre.