Ny barnomsorgstaxa i Karlstad

Karlstads borgerliga majoritet aviserar nu en ny barnomsorgstaxa som bygger på att alla betalar en lika hög procent av inkomsten i dagisavgift men maximalt 1 140 kronor per barn med heltidsplacering.
Karlstad och Kalix är ju de enda kommunerna i landet som inte infört maxtaxa, och Karlstad kommun fortsätter att gå sin egen väg. Den nya taxan innebär att alla betalar tre procent av månadsinkomsten upp till taket, 1140 kronor per barn och heltid, dvs mer än 36 timmar per vecka. Den borgerliga majoriteten (m,kd,fp,c,kp) skriver i ett pressmeddelande att man försökt "ta fasta på det positiva i maxtaxan samtidigt som man parerar det negativa", alltså ökade vistelsetider. Maxtaxa enligt riksmodell skulle enligt pressmeddelandet betyda att sex av tio familjer i Karlstads barnomsorg skulle få höjda avgifter. Nu är det bara en del föräldrar som tillsammans tjänar mer än 38 000 som får höjd barnomsorgsavgift.