Partibidrag går fortfarande att dölja

2:01 min

Det går fortfarande bra för de politiska partierna att dölja vilka företag och privatpersoner som stödjer dem ekonomiskt. Det framgår av den sammanställning av partiernas redovisningar till Kammarkollegiet, som Tidningarnas Telegrambyrå, TT gjort.

Framför allt Sverigedemokraterna och Moderaterna tar emot stora bidrag via sina partiorganisationer.

Senast vid midnatt ska de politiska partierna redovisa för Kammarkollegiet hur deras finansiering ser ut. Förutom det offentliga partistödet har de flesta partier andra inkomstkällor, man säljer lotter, anordnar basarer och liknande. Men man får också bidrag från sina lokalorganisationer, privatpersoner, företag och organisationer. Från och med förra året ska dessa nu redovisas öppet.

Men det finns ett kryphål.

De lokala organisationerna kan fortfarande ta emot anonyma bidrag, och slussa dem vidare till moderpartiet. Sverigedemokraterna redovisar exempelvis 19,5 miljoner i sådana bidrag, varav drygt 18 miljoner kommer från partiets egen organisation. Hos Moderaterna är motsvarande siffror 18 miljoner varav 17 miljoner kommer från partiorganisationen.

Det här kryphålet urholkar reformen, som syftade till att öka öppenheten kring partibidragen, säger Helena Sundén, generalsekreterare för Institutet mot mutor, finansierat av näringslivet.

– Utifrån vårt perspektiv så är det ju så att korruptionens största fiende är just transparensen. Här blir ju självklart en fråga att fundera över från lagstiftarens sida också, om man har varit tydlig nog i den här lägen, eller om den behöver bli mer långtgående.

Socialdemokraterna tar också emot stora summor i bidrag, nästan 22 miljoner, men där ligger tyngdpunkten, 14, 5 miljoner på bidrag från organisationer, i det här fallet LO och flera fackförbund.

Övriga partier får in blygsammare belopp. Miljöpartiet får 4,5 miljoner, varav hälften från partiorganisationen, Vänsterpartiet får 3,2 miljoner, varav 400 000 från den egna organisationen. Kristdemokraterna får nöja sig med 14 570 kronor, som kommer från privatpersoner. För Centerpartiet är det försäljningen av centertidningarna som är kassakon, 76,5 miljoner.