180 varslas i Karlshamn

Omkring 180 personer i Karlshamn i Blekinge, förlorar jobbet när margarinproduktionen vid Carlshamns mejeri koncentreras till Raisio-koncernens fabriker i Finland och Polen. Företaget ska nu förhandla med facket om förändringarna.