Snus i EU prövas än en gång

2:06 min

Nu inleds ännu en rättslig prövning av EU:s förbud mot svenskt snus. Patrik Hildingsson är kommunikationschef på snustillverkaren Swedish Match.

– Vi har initierat en legal process via Storbritannien, för att få vårt snusförbud prövat i EU-domstolen.

Bland annat av hälsoskäl är det sedan 1992 förbjudet att sälja snus på EU:s inre marknad. När Sverige blev EU-medlem tre år senare fick vi ett undantag, men redan 2004 gjorde Swedish Match ett misslyckat försök att, via EU-domstolen, få förbudet upphävt i hela EU.

Nu ger sig företaget alltså in i en ny rättslig process, för enligt Patrik Hildingsson har förhållandena ändrats i och med att EU har fått på plats en ny lag, ett nytt direktiv, som reglerar tobaksprodukter.

– Det nya direktivet tydliggör mer den diskriminering som förbudet utgör. När vi prövades förra gången var ett av huvudargumenten till att inte tillåta snus på EU:s inre marknad just det att man betraktade snus som en ny tobaksprodukt, och att vi därför inte skulle ha tillgång till vår egen hemmamarknad.

– Det byggde då på det förra direktivet. Nu, med det nya direktivet, har man till och med en egen artikel där man tillåter nya tobaksprodukter genom en notifieringsprocess. Vem som helst som har en ny tobaksprodukt kan alltså notifiera det och få tillträde till den inre marknaden - så länge det inte handlar om snus.

I Sverige och Norge ökade Swedish Match sin försäljning av snus med 5 procent under första kvartalet i år jämfört med i fjol. Men huvuddelen av EU-marknaden är alltså stängd för snus.

Patrik Hildingsson är medveten om det politiskt känsliga i om EU skulle godkänna en nu förbjuden tobaksprodukt. Swedish Match räknar med att det kommer ta minst två år innan EU-domstolen möjligen kan komma med ett nytt avgörande om snusets framtid i Europa.