Nu föreslås gränsvärde för PFAS

1:44 min

Nu föreslår Vattenmyndigheten ett gränsvärde för hur mycket av det hormonstörande ämnet PFAS som ska tillåtas i grundvattnet, ämnen som hittats i grundvatten bland annat på Lulnäsudden i närheten av flygflottiljen F 21 i utanför Luleå.

Förslaget som nu är ute på remiss är 90 nanogram per liter vatten. Men helst ska värdena ligga betydligt lägre.

PFAS är samlingsnamn för flera industrikemikalier som under flera decennier använts för till exempel impregnering och i brandskum.

De finns flera varianter, varav PFOS, bedöms som mest giftig. Ämnena är numera förbjudna inom EU.

Dricksvatten har tidigare förorenats av ämnena i bland annat Ronneby, Uppsala och Luleå - i närheten av brandövningsplatser.

I Östergötland har det hittats i grundvatten på Bråvalla i Norrköping och vid Malmens flygplats i Linköping.

Naturvårdsverket gjorde förra året en kartläggning som visar att PFAS förekommer i mer än 70 procent av undersökta grundvattenplatser.

I går kom Kemikalieinspektionen med en delrapport som de överlämnat till regeringen, och som innehåller förslag om att användningen av PFAS bör upphöra på sikt.