Blyavfall dumpas i Öresund

Miljökontrollen i Köpenhamn har godkänt att en förbränningsverk får lov att dumpa 150 000 ton blyförgiftat avfall i Öresund. Eftersom avfallet ska placeras i en järnbehållare i vattnet, menar miljökontrollen att det inte är farligt.
Miljöorganisationen Greenpeace försöker stoppa blyhaltig slagg från förbränningsverket på Amager i södra Köpenhamn att hamna i Öresund, eftersom man menar att det finns risk att blyet läcker ut i havet. Eftersom det inte finns tillräckligt med plats för att deponera slaggen från verket på Amager på land har kommunen gett verket, som är från 60-talet och som inte bara bränner sopor utan också producerar fjärrvärme, lov att lägga 150.000 ton blyförorenad slagg i en inneslutning ute i vattnet vid den så kallade Prøvestenen. Eftersom slaggen läggs mellan två järnväggar som hamras ned i havsbotten och sedan inneslutningen töms på vatten är det ingen fara, anser Köpenhamns kommuns miljökontroll som gett tillståndet. Greenpeace har nu vänt sig till den danska miljöklagenämnden för att få tillståndet för verksamheten upphävt. Men när slaggen väl deponerats kan inget göras, lösningen kommer inte att fungera i praktiken - och risk finns att hundratals ton bly ska läcka ut i Öresund, anser Greenpeace. Förbränningsverket har dock gjort försök som visar att risken är liten. Och också direktören för Köpenhamns miljökontroll Jørgen Høg känner sig lugn och säger att något bly inte kommer att komma ut i Öresund när slaggen deponeras utanför kusten.