Övergödningen i Singö-Gräsöområdet i Uppland minskar

1:31 min

Trots uppgifter om att de döda bottnarna i Östersjön blir större- har problemen med övergödning minskat kraftigt. Vattnet har blivit mindre näringsrikt, och sikten har blivit bättre - vilket gynnar den biologiska mångfalden.

Det säger marinbiologen Hans Kautsky vid Stockholms universitet som ansvarat för den nationella miljöövervakningen av grunda bottnar i Östersjön under många år. Han tar ett exempel från Singö-Gräsöområdet i Uppland:

–Där finns det alltså data från 40-talet som vi återsökte på 80-talet och då såg vi en dramatisk försämring. 2005 eller 2006 var vi ute igen och då hade tången kommit ner till samma djup som på 40-talet. Så slutsatsen blir att Östersjön har kommit tillbaka till det ursprung som vi vill ha det, men det är olika i olika områden, säger Hans Kautsky.

Marinbiologen Hans Kautsky har studerat utvecklingen på grunda bottnar i Östersjön och ansvarat för den nationella miljöövervakningen av dem sen 1993 och då bland annat utgått från Askölabortatoriet i skärgården utanför Trosa. Hans forskning visar att till skillnad från läget på djupen över 70 meter där de döda bottnarna tredubblat sin utbredning sen sekleskiftet så är läget i allmänhet mycket bättre längs kusterna.
På djupen finns enorma ansamlingar av framförallt fosfor som leder till blågrön algblomning på somrarna - och bedöms göra så för en lång tid framöver.

Men längs kusterna har åtgärder med bättre avloppsrening och minskade utflöden av näringsämnen från jordbruket gett resultat. Siktdjupet har förbättrats vilket i sin tur lett till att exempelvis blåstången nu återkommer på platser och större djup där de inte funnits på många decennier.

–Den går ner till kanske tre meter i Innerskärgården. Den går ner till sex meter i Mellanskärgården och till 10-12 meter i Ytterskärgården, säger han.

Men det finns också områden där övergödningen fortfarande är ett stort problem. Ett exempel på det är havsfjärden Örsbaken utanför Nyköping som är påverkad av några av norra Östersjöns största utsläppskällor av övergödande ämnen. Kilaån, Nyköpingsån och Svärtaån rinner där ut med näringsrikt vatten från jordbruksbygder uppströms. Där är siktdjupet fortfarande begränsat och tillfrisknandet går långsammare. Men även om vattenkvaliteten längs Östersjöns kuster enligt Hans Kautsky blivit mycket bättre så släpper jordbruket, reningsverk och enskilda avlopp fortfarande ut övergödande ämnen.

–Man måste ju fortsätta att rena. det är inte så att vi har stängt kranen, den smårinner ju fortfarande. Det är bara det att förut så forsade det ju, det är det som är skillnaden, säger Hans Kautsky som nyligen pensionerades som marinbiolog vid Stockholms universitet.