Miljöfarliga ämnen i Uppsalas vatten kan förbjudas

1:28 min

I Uppsalas dricksvatten finns det giftiga ämnet PFOS som tillhör gruppen högflourerade ämnen, PFAS. Kemikalieinspektionen vill nu att dessa ämnen tas bort i industrin.

– Ämnena är mycket svårtnedbrytbara i miljön. Vissa av ämnena samlas i levande varelser och är giftiga, säger Jenny Ivarsson på Kemikalieinspektionen.

I Uppsala har det högflourerade och giftiga ämnet PFOS uppmätts i dricksvattnet. Det tros komma från brandskum som använts vid släckningsövningar vid Ärna flygfält. Det ämnet är förbjudet, men tillhör gruppen PFAS som fortfarande används en hel del i tillverkningsindustrin. Men hur farliga är då dessa ämnen?

– Kunskapsbristen är stor och då framför allt när det gäller den långsiktiga hälsoeffekten på människor. Men ett fåtal av dessa ämnen påverkar sköldkörteln och blodfetter.

Nu vill kemikalieinspektionen att hårdare krav på att rapportera högfluorerade ämnen PFAS till produktregistret införs. Dessutom anser myndigheten att, PFAs som kan förorena miljön upphör på sikt.

– Men vi har gjort oss beroende av dessa ämnen i samhället. De har många positiva tekniska egenskaper. De är fett-, smuts- och vattenavvisande samtidigt som ämnena är värmetåliga. Vi har sett att det mest akuta är att förbjuda PFAS i brandskum, säger Jenny Ivarsson.