Kommunanställda mår bättre

Personalen i Sundsvalls kommun trivs allt bättre med sina arbetsförhållanden. Det visar en enkät som genomfördes under våren. Samma enkät gjordes för två år sen, och resultaten från i år visar till exempel att personalen i högre utsräckning trivs med sina arbetsuppgifter och arbetskamrater, och nu tycker man också att man hinner med sitt arbete bättre än för två år sen.
På frågan om dom anställda tycker att deras arbete uppskattas av dom kommuninvånare som berörs av arbetet instämmer över hälften helt eller nästan helt med påståendet.