Nya diskrimineringslagar

Diskrimineringsutredningen föreslår att tre nya lagar ska införas för att motverka diskriminering.
Orsaken är att den nuvarande svenska lagstiftningen inte lever upp till EU:s krav. De nya lagarna ska gälla inom fler områden än de nuvarande som gäller diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, funktionshinder eller sexuell läggning. Nya områden där diskriminering förbjuds blir till exempel vid arbetsförmedling och inom handeln.