Liberalerna: Ämneskunskapen hos lärarna måste höjas

1:55 min

Liberalerna tycker att ämneskunskaperna är för dåliga bland delar av den svenska lärarkåren, och partiet vill nu att det ska krävas en mastersexamen för att få bli ämneslärare på högstadiet och gymnasiet, vilket betyder ett halvårs mer studier i de ämnen man ska undervisa i jämfört med idag.

– Jag menar att ska vi kunna lyfta PISA-resultaten för svensk del, och höja kunskapsresultaten, så måste lärarna kunna ännu mer i sina ämnen, de ämnen man undervisar i.

Allianspartierna har tidigare föreslagit att man bör slå ihop ämneslärarutbildningen på till högstadiet och gymnasiet slås ihop till en utbildning. Det är nåt som Liberalerna håller fast vid.

Nu vill alltså Jan Björklund dessutom att lärarstudenterna ska fördjupa sig ytterligare ett halvår jämfört med idag i de ämnen de själva ska komma att undervisa i. Det här skulle öka statusen på yrket tror Jan Björklund,

Sen tidigare har Liberalerna krävt bland annat skärpta betygskrav för den som vill bli lärare, med minst ämnet C i svenska.

Men det ska inte ta mer än fem till fem och ett halvt år, som det gör idag för den som läser till gymnasielärare, för att lösa det vill Liberalerna minska ner på ämnet utbildningsvetenskap.

Är det inte högre lön och bättre arbetsvillkor som framför allt gör att läraryrket blir mer attraktivt?

– Vi måste göra många olika saker för att öka läraryrkets attraktivitet. Högre lön är definitivt en sådan fråga, men vi behöver också öka nivån och kraven i själva lärarutbildningen. 

I morse frågades Jan Björklund ut i P1 ut i Godmorgon Världen, och fick då frågan vad han ångrar från sin tid i alliansregeringen, och en av de sakerna gällde just skolan.

– Ofta var det saker man inte gjorde. Sådant som jag inte tog tillräckligt mycket strid för. Till exempel förstatligandet av skolan. Vi borde har stått på oss mer.