Regnskogen utarmas av flera mindre störningar

Det är inte bara vid skogsavverkningar som tropiska regnskogar förlorar i artrikedom. Mindre störningar kan också få stora konsekvenser.

Flera mindre störningar som förekommer samtidigt kan få stora konsekvenser på artrikedomen i tropiska regnskogar.

Dels genom att de har negativ påverkan var och en för sig, och dels för att det finns en kombinationseffekt när de förekommer tillsammans. När enskilda träd huggs ner kan det till exempel öka risken för bränder genom att undervegetationen blir torrare.

Det här har en internationell forskargrupp sett när de studerat regnskog i Brasilien.

De studerade förekomsten av skogslevande växter, fåglar och träd. Jämfört med opåverkad skog var artrikedomen mycket lägre där det fanns flera mindre störningar. Artrikedomen mätte de som antalet arter och hur ofta de hittades.

Forskarna uppskattar att effekten kan vara betydande. De menar att förutom skogsavverkningen, behöver också det här få större uppmärksamhet i arbetet med att skydda skogarna.

Referens: Jos Barlow et al. Anthropogenic disturbance in tropical forests can double biodiversity loss from deforestation. Nature 29 juli 2016. DOI: 10.1038/nature18326