Lärarförbundet kritiska till L:s förslag om nedskärning i utbildningsvetenskap

1:16 min

Liberalerna anser att den som ska bli gymnasie- och högstadielärare måste ha bättre kunskaper i de ämnen man undervisar i och därför förlänga de här kurserna. Samtidigt vill partiet skära ner på ämnet utbildningsvetenskap, som bland annat handlar om hur man lär ut som lärare. Det här är något som fått Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand reagera.

– Det är vi starkt kritiska till, ämnesdjup är viktigt men det kan inte ske på bekostnad av utbildningsvetenskapen. För då har man faktiskt inte förstått vad läraryrket handlar om, säger Johanna Jaara Åstrand. 

Allianspartierna har tidigare föreslagit att man bör slå ihop ämneslärarutbildningen till högstadiet och gymnasiet till en utbildning. Det är något som Liberalerna håller fast vid.

Nu vill Jan Björklund dessutom att lärarstudenterna ska fördjupa sig ytterligare ett halvår jämfört med idag i de ämnen de själva ska komma att undervisa i.

Enligt honom behövs det för att lyfta de dåliga PISA-resultaten. Det skulle också höja statusen på yrket.

Samtidigt vill Liberalerna minska på ämnet utbildningsvetenskap, som bland annat handlar om inlärning, om metodik och hur man lär ur.

– Det är ett ganska flummigt ämne, och varierar kraftigt i kvalitet mellan universitet och högskolor.

Men Lärarförbundets Johanna Jaara Åstrand håller inte med.

– Det spelar ingen roll hur mycket ämnesdjup som lärare du har om du inte har rätt verktyg att lära ut de kunskaperna, förmedlar det till de elever som du möter. Det får direkta konsekvenser för elevernas kunskapsutveckling.