Stor Saab-dom: Leverantör tvingas betala 49 miljoner

Saabs konkursförvaltare vinner en av rättsstriderna mot underleverantören IAC, men förlorar en annan. IAC ska betala nästan 50 miljoner kronor till konkursboet. 

Konkursförvaltarna hade stämt underleverantören IAC på totalt drygt 90 miljoner kronor.

Enligt konkursförvaltarna betalade Saab pengar till IAC, eftersom företaget var en av Saab viktigaste leverantörer och utan produkter från IAC kunde inga bilar produceras. På det sättet prioriterades IAC framför andra leverantörer, menar konkursförvaltarna.

I domen idag blir det både seger och förlust för konkursförvaltarna. Det ena målet vinner IAC och det andra vinner konkursförvaltarna.

Anledningen till de olika domarna är att Skaraborgs tingsrätt kommer fram till att Saab kom på obestånd den 6:e april 2011 och därmed ska betalningarna som skedde efter det betalas tillbaka, medan de som betalades före det datumet inte behöver betalas tillbaka.

Det gör att IAC nu alltså tvingas betala 49 miljoner kronor.

Enligt tingsrätten borde IAC ha förstått att Saab var på obestånd och därför tvingas de betala tillbaka beloppet.

IAC å sin sida har hela tiden hävdat att inga fel har begåtts och att företaget inte ska behöva betala några pengar.

Efter biltillverkaren Saabs konkurs 2011 stämde konkursförvaltarna över 30 underleverantörer på totalt mer än en halv miljard kronor.

Anledningen var att konkursförvaltarna ansåg att företagen felaktigt hade fått betalt från Saab innan konkursen. 

Konkursförvaltarna anser att biltillverkaren var på obestånd redan under våren 2011, alltså att man inte kunde betala alla sina räkningar då.

Utbetalningar till flera leverantörer var då felaktiga eftersom andra leverantörer inte fick betalt, argumenterade förvaltarna.