Behåll Dalagatan i Stockholm!

Förslaget att byta namn på Dalagatan i Stockholm till Astrid Lindgrens gata väcker protester i Dalarna.
Representanter för Projekt Dalkarlsvägen inom Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund har skrivit till finansborgarrådet Carl Cederschiöld för att protestera mot det planerade namnbytet. -Det vore olyckligt och ett tecken på historielöshet om ett namnbyte sker, heter det brevet, som undertecknats av bland andra chefen för Dalarnas museum, Jan Raihle, och initiativtagaren till Projekt Dalkarlsvägen, Trons Lasse Matsson. Brevskrivarna vill inte förmena Astrid Lindgren att få en gata eller allmän plats uppkallad efter sig, men de anser att en sådan namnsättning inte ska få gå ut över ett inarbetat namn som Dalagatan. Dalagatan fick sitt namn 1884 och hör ihop med de angränsande gatorna Upplandsgatan och Västmannagatan, som alla syftar på Gustaf Wasas befrielsekrig, står det i brevet, där finansborgarrådet påminns om att det var i Dalarna som befrielsekriget började. Brevskrivarna poängterar samtidigt att Dalagatan sammanfattar de månghundraåriga kontakterna mellan Dalarna och rikets huvudstad.