Ledande socialdemokrater vill mildra nya asylregler

2:50 min

Den nya strängare migrationslagen som nyligen klubbades i riksdagen ska gälla i tre år, men nu vill tunga socialdemokrater att delar av lagen ska rivas upp i förtid.

Veronica Palm, som är ordförande i ett av partiets största distrikt och sitter i Socialdemokraternas högsta ledning, tycker att regeringen ska agera redan nu.  

– För mig är det viktigt att lagstiftningen ska gälla som längst i tre år. Redan i dag kan vi påbörja arbetet med att upphäva delar av den hårdare migrationspolitiken som är beslutad.  

Och varför skulle man börja med det redan i dag? 

– För att lagstiftningen inte är bra, för att lagstiftningen undergräver asylrätten och för att lagstiftningen hindrar människor från att komma till Sverige och söka asyl, säger Veronica Palm. 

Det var den 21 juni som riksdagen röstade igenom de nya omdebatterade asylreglerna, som innebär att Sverige lägger sig på EU:s miniminivå. 

Bland annat blir tidsbegränsade uppehållstillstånd huvudregel och det införs skärpta krav för att få ta hit sina familjer. 

Efter två år ska regeringen utvärdera om den tillfälliga lagen ska gälla även ett tredje år.  

I Almedalen har migrationsminister Morgan Johansson sagt att det är en absolut ambition att Sverige efter tre år ska återgå till det mer generösa regelverket.  

Statsminister Stefan Löfven ger dock inget rakt svar på frågan om vad som ska gälla efter sommaren 2019. 

– Jag vet inte. Det går inte att säga än. När den här tiden har gått, då vet vi hur förutsättningarna ser ut.  

Men inom Socialdemokraterna höjs nu röster för att de skärpta asylreglerna ska avskaffas i förtid.  

Sören Juvas är ordförande för HBT-Socialdemokrater, och har i den egenskapen en plats i partiets högsta ledning. Han hoppas att mottagningssystemet ska kunna byggas upp så bra att lagen inte kommer att behövas hela treårsperioden.  

– Min förhoppning är att den ska gälla kortare tid. 

Varför tycker du det?  

– Jag tycker inte att tillfälliga uppehållstillstånd är bra, jag tycker inte att det är bra att familjer blir splittrade. 

Ulf Bjereld är ordförande i Socialdemokrater för tro och solidaritet, och har därför också en plats i det verkställande utskottet. För honom är det uteslutet att den nya migrationslagen ska sträcka sig längre än tre år.  

– Det är definitivt en maxgräns för oss och jag vill gärna att det här förändras tidigare.  

Ingen vet hur situationen ser ut om tre år, hur många asylsökande som då söker sig till Sverige. Hur kan ni vara så säkra att man innan dess skulle kunna återgå delvis till den gamla politiken?  

– Man kan ju inte vara säker på någonting här i världen, men lagstiftarna har varit väldigt noga med att markera att den här lagen syftar till att flyktingar inte ska söka sig till Sverige.  

– Och i dag så är det nästan inga flyktingar alls, det är några hundra i veckan som söker sig till Sverige. Ser man till de första fem månaderna i år så är det betydligt färre som har sökt sig till Sverige än vad det har varit på flera års tid.  

– Därför tycker vi att det redan här och nu finns utrymme att lätta på lagstiftningen, både vad gäller anhöriginvandringen och de permanenta uppehållstillstånden, säger Ulf Bjereld.  

Flera socialdemokrater gör bedömningen att frågan om när lagen ska avvecklas blir en stor fråga på partiets kongress, som äger rum nästa år.  

Veronica Palm igen:

– Vi kommer, tillsammans med flera andra att driva frågan om en utvecklad asylpolitik, säger hon.