Hägglunds i miljardprojekt

Hägglunds Vehicle i Örnsköldsvik kan vara aktuell för ett mångmiljardprojekt i England. Det brittiska försvaret kommer åren framöver att köpa 1.500 fordon till ett värde av drygt 50 miljarder kronor. Ian Rodley som är ansvarig för fordonsupphandlingarna har besökt Hägglunds vid fem tillfällen det senaste året, men Hägglunds vice vd Anders Dahlborg säger till radio Västernorrland att det just nu inte är aktuellt med några affärer med Storbritannien men att det kan bli aktuellt dom kommande åren.