Trafik

MC-polis kritiserar vajerräcken: Dödsfälla

2:52 min

– Kroppen är som ett ägg och vajerräcket som en äggskärare. Det säger mc-polisen Björn Deichmann.

I veckan skadades en motorcyklist allvarligt sedan han kört in i ett mittvajerräcke utanför Jönköping. I Sverige växer nu kritiken mot vajerräcket - och i bräschen går motorcyklisterna.

Enligt riksorganisationen Sveriges Motorcyklister är Sverige idag det enda landet i Europa som fortfarande använder sig av vajerräcken som mitträcke. Vajerräcken har visat sig effektiva för att minska risken för frontalkrock mellan bilister - men för oskyddade trafikanter, såsom motorcyklister, fungerar de snarare som en effektiv äggskärare säger även Tommy Bernevång som är vice ordförande på Sveriges Motorcyklister i Jönköping.

Tommy Bernevång får alltså medhåll i sin kritik kring vajerräckena av mc-polisen Björn Deichmann från Jönköping.

– När en människokropp far mot vägräcket, som ju består av vajrar, så spelar det ingen roll hur mycket skydd man har på sig. Man blir lemlästad, säger Deichmann till P4 Jönköping.

Vid ombyggnationen av riksväg 26/47 mellan Månseryd och Mullsjö planerar Trafikverket att bygga med just ett vajerräcke som mitträcke. Det vill man göra eftersom det är mest kostnadseffektivt.

Men det argumentet håller inte, det är att bara se till en trafikantgrupp säger Tommy Bernevång, som menar att man borde bygga mitträcken som är lika säkra för motorcyklister som bilister.

Deichmann ser hellre helt andra, mer förlåtande, lösningar som breda mittremsor med mjuk sand och makadam. 

Jag tror att snålheten har bedragit visheten i det här fallet....