Begreppsdebatt

Funktionsnedsättning eller funktionsvariation - vad är rätt?

8:45 min

I dagens Nordegren och Epstein i P1 frågar sig Thomas om det är dags att sluta säga "funktionsnedsatt" och istället använda ordet "funktionsvarierad"?

Översättaren och språkutbildaren Jesper Sandström anser att diskussionen kring begreppsanvändningen är överspelad. – Jag tycker att det blir lite skitnödigt. Jag har en funktion som är nedsatt jämfört med de funktioner som de allra flesta människor har. Det behöver inte vara en så stor grej. För mig är "funktionsnedsatt" ett ord som är värdeneutralt, säger han.

Jonas Franksson, programledare för Funk i P1, tycker däremot att det är en viktig fråga om principer. Han förklarar varför Funk i P1 vill använda ordet ”funktionsvariation” istället för ”funktionsnedsatt”. – Det är en del av en medicinsk kontext. Vill inte använda den typen av värderande ord, utan vi vill göra upp med det, säger han.

Enligt Jesper Sandström, som inte håller med, handlar det istället om att börja behandla alla som individer och respekt och inte "lägga krut" på enskilda ord. – Jag tror att det istället bidrar till en nervositet, att folk blir rädda för att använda fel ord. Det finns inte ett samhällsproblem med de här begreppen, säger han.

Jonas Franksson påpekar också att han känner ett ansvar som har en program som handlar om ämnet. – Vad folk kallar sig själva det är upp till var och en. Jag ser mig själv inte som nedsatt och jag vill inte heller kalla någon annan för att vara nedsatt, säger han.

Programledare: Thomas Nordegren
Bisittare: Louise Epstein
Producent: Nina Kruse

Epost: nordegrenepstein@sverigesradio.se