Lantbrukare vann tvist

En 67-årig lantbrukare från Värmland har vunnit en segdragen tvist med Riksskatteverket.
Tvisten gällde huruvida mannen skulle få räkna sitt lilla skogsbruk och den tid han la ner på att sköta skogen som "aktiv verksamhet" och därmed få räkna inkomsten på skogsbruket som pensionsgrundande. Riksskatteverket och skattemyndigheten i Värmland ansåg att skogsbruket bara skulle ses som en kapitalförvaltning. Men Regeringsrätten håller inte med och slår i domen fast att huvudsaken är att mannen utförde arbetet själv, i stället för att låta någon annan göra det.