P4 Kalmars granskning av landshövdingen

Statssekreteraren: "Han kan inte vara kvar"

"Vi har gjort bedömningen att Stefan Carlsson inte kan verka med fullt förtroende som företrädare för staten" säger statssekreterare Annelie Roswall Ljunggren. 

Efter P4 Kalmars omfattande granskning kommer ett beslut att tas på regeringsnivå på torsdag, om att Stefan Carlsson får lämna sin post som landshövding. Beslutet gäller omedelbart.

– Ja, han får sluta direkt. Han kan inte vara kvar, säger Annelie Roswall Ljunggren, statssekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi som är landshövdingarnas högste chef.

Det var i måndags som P4 Kalmar avslöjade att Stefan Carlsson har låtit skattebetalarna stå för betalsamtal till sextelefontjänster från residensets fasta telefon i Kalmar. Totalt handlar det om ungefär 20 000 kronor som han först i efterhand betalade tillbaka.

I samband med att detta uppdagades för regeringen sjukskrevs Stefan Carlsson för alkoholproblem.

Var det alkoholproblemen eller sexsamtalen som blev den avgörande faktorn i ert beslut?

– Jag kan inte gå in på detaljer. Vi har gjort bedömningen att Stefan Carlsson inte kan verka med fullt förtroende som företrädare för staten. Det är en samlad bedömning där alla faktorer har vägts in, säger Annelie Roswall Ljunggren.

Stefan Carlssons uppdrag som landshövding går egentligen inte ut förrän i början av 2018. Fram tills dess kommer regeringen att ta sitt arbetsgivaransvar för att hjälpa honom att bli frisk från sina alkoholproblem.

– Jobbet som landshövding kräver en hel del representation där alkohol är inblandat, säger Annelie Roswall Ljunggren.

Finns det några planer på att se över det här med representation och alkohol på Sveriges länsstyrelser?

– Det vill jag inte kommentera. Länsstyrelserna är ju egna myndigheter och det är inte så enkelt att gå in och styra. Och på många myndigheter fungerar representationen utmärkt.

Annelie Roswall Ljunggren vill inte heller kommentera om arbetet med att hitta Stefan Carlssons efterträdare redan har påbörjats eller inte.

– Nej, det vill jag inte. Men Malin Almqvist fortsätter som tf landshövding så länge.