Flygbränslet nära nå dricksvatten

Efter olyckan i Ulricehamn i går läckte 13 000 liter flygbränsle ut i en skyddszon för vattentäkt, det finns alltså risk för att bränslet ska läcka ut i dricksvattnet.

Eftersom läckan uppstod skedde i en skyddszon fanns flera skydd för att bromsa upp eventuella utsläpp bland annat dammar som fångade upp bränslet.

Därför ser kommunen ingen akut risk för att dricksvattnet ska påverkas.

– Kommunen har en beredskap och kommer följa upp vattenkvaliteten löpande, berättar Pär Norgren, ställföreträdande enhetschef för byggenheten och miljöenheten. Det är värt att notera att ett vatten som förorenats av flygbränsle smakar så illa att det är mycket svårt att få i sig en så stor mängd att hälsan riskeras. Det aktuella ämnet har också låg giftighet.

Miljöinspektörer är på plats och det är framförallt en bäck nära olycksområdet som kan ligga i riskzonen för miljöpåverkan. Per Norgren hoppas även på soligt och blåsigt väder.

 – Då kommer avdunstningseffekten på bränslet att öka. Vi vill hellre ha det i luften än i vattnet, säger han i ett pressmeddelande.

Det är åter framkomligt på vägen, bara ett körfält är avstängt upp för backen. Asfalten är skadad och ska fixas under dagen.