Mullsjö/Jönköping

Trafikverket: Räcker inte med 99 motorcyklister

1:38 min

En dödsfälla, menar många motorcyklister. Nu förklarar Trafikverket varför man ändå väljer vajerräcke vid exempelvis nya 26/47.

Efter lång väntan ska Trafikverket nu påbörja bygget av en ny väg mellan Jönköping och Mullsjö. Vägen blir en så kallad 2+1-väg med mittvajerräcke. Trots att intresseorganisationer tryckt på för andra lösningar, framför allt för att öka säkerheten för motorcyklister, väljer man alltså den billigare lösningen med vajerräcke. Anledningen är att det är för få motorcyklister på vägen.

Förra året höjde Trafikverket kravet på att det ska byggas släta räcken ifall minst 100 motocyklister per sommardag kör på vägen. Men eftersom det inte åker så många motorcyklister på väg 26/47 Månseryd-Mullsjö kommer Trafikverket troligtvis bygga ett vajerräcke och inte ett slätt räcke.

– Vi har sett över de här föreskrifterna vi har och förra året höjde vi kraven när det gäller räcken. Vi införde krav på släthet och underglidningsskydd i vissa sammanhang. Just 26/47:an, som är aktuell nu, så har inte den så mycket mc-trafik så att de här nya kraven faller ut, säger Jörgen Persson som är utredningsledare på Trafikledare.

Björn Deischmann, mc-polis i Jönköping, anser att vajerräcken är mycket skadliga för motorcyklister.

Kroppen är som ett ägg och vajerräcket som en äggskärare. 

På Trafikverket arbetar man kontinuerligt med att utveckla räckessystemet. Men till skillnad från Björn Deichmann anser Jörgen Persson på Trafikverket att det inte är stor skillnad mellan olika räcken och att olyckorna ofta är relaterade till att motorcyklister inte håller hastigheten.

– En särskild utmaning som vi har, när det gäller motorcyklister, är att det vid dödsolyckor visat sig att bara en av fem har hållit hastighetsgränsen, säger Jörgen Persson.