Redo skärpa lagen för bättre teletäckning

1:55 min

Nu lovar bostads- och digitaliseringsministern Peter Eriksson hårdare tag för att mobilnätet ska börja fungera ute i glesbygden. Lagen säger att alla människor i landet har rätt till telefoni, men verkligheten ser annorlunda ut.

Om mobiltäckningen inte börjar fungera ute i glesbygden, så kommer digitaliseringsministern att jobba för en lagändring.

– Det är oacceptabelt att vi har människor i landet som inte har någon mobiltäckning. När Telia tar bort koppartråden, så måste de ersätta den med något som fungerar. Vi måste ställa tuffare krav på Telia och Post- och telestyrelsen, säger Peter Eriksson(MP), bostads- och digitaliseringsminister.

P4 Norrbotten har tidigare berättat om den dåliga mobiltäckningen i flera av Pajalas byar, men problemet är större än så.

Enligt Post- och telestyrelsens rapport från 2015, så har cirka 10 000 personer med permanent boende i landet ingen täckning på mobilen även om de vistas utomhus.

Sett till Norrbotten så saknar cirka 250 personer med permanent boende mobiltäckning utomhus.

– Vi får flera samtal från människor som har problem med mobiltäckningen. I december kommer 700 MHz-bandet att auktioneras ut till intresserade operatörer. I ett av tillstånden kommer det att ställas krav på täckning, säger Jeanette Wännström, handläggare på Post- och telestyrelsen.

Nu kommer digitaliseringsministern Peter Eriksson att ha kontinuerlig kontakt med samtliga myndigheter och operatörer som det handlar om.

– Om inget händer är jag beredd att jobba för en ny lagändring, för det är inte acceptabelt att telefonin inte fungerar på landsbygden.

En som är glad över att digitaliseringsministern tar problemet med dålig mobiltäckning på allvar är Niklas Siivonen, ordförande Käymäjärvi i Pajala kommun.

– Jag hoppas att Peter Eriksson som kommer från Kalix och känner till hur det är att bo i glesbygden inte glömmer bort oss, säger han.