Ny undersökning av Göta älvs botten

1:37 min

För tredje gången ska botten på Göta Älv kring gamla Cityvarvet undersökas för att se hur mycket av miljögiftet TBT från gamla båtbottenfärger som finns kvar.

En tidigare undersökning bedömde att en sanering skulle kosta flera hundra miljoner kronor, men handläggningen då fick underkänt av Länsstyrelsen så nu görs allt om från början.

– Vi fick backning av Länsstyrelsen. Vi var medvetna om att det var ju en väldigt kort tid mellan att gå ut med en underrättelse och den tid vi gav då till Damen att komma in med synpunkter, säger Eva Mathsson, miljöinspektör vid Göteborgs Miljöfövaltning. 

– Men vi hade samtidigt underrättat Damen om att under tiden information om utredningen, vi tyckte då att det skulle hålla.  

Så nu är frågan tillbaka på ruta ett och av de tre bolag som av Miljöförvaltningen bedömts ha bidragit till att spridit Tbt, nämligen Damen Shipyard, statliga Celsius och Volvogruppen, är det Volvogruppen som nu frivilligt, enligt Miljöförvaltningen tagit på sig kostnaden för en tredje undersökning.

En undersökning och analys av TBT-förekomsten som tar ytterligare ett år av väntan, en fråga som tidigare fått nya intressenter att tveka att driva ett varv på området innan den är löst. 

Tidigare bedömningar har pekat på saneringskostnader på 200 - 300 miljoner kanske...

– Ska man in och muddra, täcka över eller vad det nu kan vara för alternativ som är möjliga kostar det alltid mycket pengar. 

Vad kan det handla om nu? 

– Som det ser ut nu i den preliminära planen är att man muddrar hela området, att man muddrar där det är som värst, att man täcker över. Eller att man kanske helt och hållet låter bli att göra någonting och bara har administrativa åtgärder att man inte åker in i området med stora fartyg, det är också en tänkbar åtgärd.