Elev fasthållen i en halvtimme – kommunen vägrar skadestånd

2:06 min

En fjortonårig flicka blev fasthållen av skolpersonal i mer än 30 minuter. Barn- och elevombudet kräver skadestånd, men Melleruds kommun vägrar betala.

Skolinspektionens riktade skarp kritik mot skolans agerande och Barn och elevombudet kräver kommunen på ett skadestånd för flickans räkning, men kommunen vägrar betala.

Det hela började med att flickan som vi kan kalla Sara ville lämna sitt klassrum en decemberdag 2014, men det fick hon inte.

– Jag fick panik, säger Sara.

Kommer du ihåg vad som hände sen?

– Inte till hundra procent.

Efter det hävdar skolan att Sara blev våldsam, själv säger hon och hennes närmaste anhöriga att hon aldrig varit våldsam bara man låter henne vara ifred.

– Hon har fått utbrott hemma också, men det är ingen som har råkat illa ut för det, varken hon eller någon annan.

Sara har diagnosen NF1 som kan innebära inlärningssvårigheter och försämrad impulskontroll, men också skolios, snedvriden ryggrad, vilket Sara opererats för.

Enligt familjen och Saras läkarjournal var det sannolikt när en i personalen tryckte ned henne på golvet och höll fast henne i 30-40 minuter som flera av hennes inopererade titanskruvar i ryggen lossnade.

Det ledde till tillfällig förlamning i benen, operation och att hon fick sitta i rullstol i flera månader. Idag är Sara på benen igen, men lider av att ryggen är snedare än innan.

– Folk har retat mig för väldigt mycket, ändå ska de reta mig för detta också, säger Sara

Barn och elevombudet menar att fasthållningen, oavsett den fysiska skadan, innebar en kränkning och kräver ett skadestånd på 30 000 kronor.

Psykologen Annika Cosner skrev i ett expertutlåtande att personalen i stället för att lugna situationen har ökat Saras stressnivå.

Cosner menar även att fasthållning är en både traumatiserande och potentiellt livsfarlig metod och att en liknande hantering i familjen utan tvivel hade lett till ett omedelbart omhändertagande.

Mellerud vägrar betala skadeståndet och motiverar fasthållningen med att Sara kunde utgöra en fara för sig själv och andra. Skolchefen Anders Petterson vill inte ställa upp på en intervju med hänvisning till att de inte vill riskera att hänga ut elever.

Nu kan ärendet gå till domstol och Sara och hennes anhöriga tänker inte ge upp.

– Jag vill har rättvisa nu. Jag vill att kommunen erkänner att de har gjort fel, säger en nära anhörig till Sara.

FOTNOT: Sara heter egentligen något annat.