Inget lagstöd för tvång vid utvisningar

2:11 min

Polisen saknar laglig rätt att använda tvång vid genomförandet av utvisningar. Det konstaterar Justitieombudsmannen, som bland annat granskat hur polisen agerat när de skulle utvisa en barnfamilj.

Justitieombudsmannen Cecilia Renfors menar att lagen måste ses över:

– Det är allvarligt. Det är en grundläggande regel att när polisen ska använda våld eller tvång så ska det finnas ett lagstöd eller ett författningsstöd för det. När det saknas och de åtgärderna ändå vidtas, så är det självklart att det är allvarligt.

Om en person som ska utvisas inte frivilligt lämnar Sverige, så kan Migrationsverket lämna över ärendet till polisen om det - som det heter i lagen - "kan antas att tvång kommer att behövas".

Ändå så finns det ingen lag som gör det tillåtet för polisen att faktiskt använda tvångsmedel vid genomförandet av utvisningar, enligt justitieombudsmannen Cecilia Renfors.

Hon riktade nyligen kritik mot polisen för att ha hämtat en gravid kvinna och kvinnans två barn i deras hem och med tvång kört dem till flygplatsen, utan att ha stöd för det i lag.

Den möjlighet som polisen har att använda våld eller tvång mot någon vid en sådan här utvisningsresa, är om det finns ett formellt beslut om att ta personen i förvar, enligt Cecilia Renfors:

– Men i de fall som man inte har ett beslut om förvar, då finns inget lagstöd för de här tvångsmedlen. De bestämmelser som finns i polislagen träffar inte de här situationerna. Det är en lucka i lagen.

Jakob Springfeldt vid polisens nationella operativa avdelning säger de just nu håller på att analysera JO:s beslut, men att det sannolikt kommer att påverka deras möjligheter att genomföra tvångsutvisningar - framförallt av barn och barnfamiljer.

– Därför är möjligheten att fatta beslut om förvar mycket snävare och skarpare för barn än vad det gäller vuxna.

Men också för att ta en vuxen i förvar - och därmed få rätt att använda sig av tvångsmedel - så krävs det att det råder särskilda omständigheter.

Polisen måste bedöma att det finns en risk för att personen avviker eller hålla sig undan. Om det inte finns en sådan risk, då blir det svårt för polisen att omhänderta personen, enligt Jakob Springfeldt:

– Ja, då blir det svårt för polisen att fatta ett förvarsbeslut. För det här är en av de förutsättningar som måste vara uppfyllda för att kunna fatta ett förvarsbeslut.