Bättre kontroll på Fläsian

Badplatserna vid Fläsian i Bredsand söder om Sundsvall kommer att kontrolleras extra noga i sommar efter att Naturvårdsverket nu presenterar resultat från förra sommarens vattenprov.
Dom proverna visade att vattnet hade för höga halter av kolibakterier med svenska mått mätt, däremot klarade vattenproverna EU:s gränsvärde för kolibakterier, som ligger dubbelt så högt som det svenska. För att en badplats ska klassas som otjänlig av kommunen krävs att man tar flera prover i rad som alla visar på för höga värden av bakterier.