Östersjön

Oväntat höga halter av miljögift

1:47 min

Höga halter av gamla miljögifter som DDT finns långt ute till havs i Östersjön. Det visar analyser av prover som Sveriges geologiska undersökning, SGU, har tagit från havsbottnen.

Forskarna har också hittat höga halter av miljögifter i de översta och nyare bottenlagren, något som förvånar forskarna. Det är också osäkert varifrån alla de här giftiga ämnena kommer, berättar maringeologen Anna Apler.

Hon visar några av proverna som liknar ett torrt, grått och pulveraktigt mjöl.

– De här sedimenten som lagrar miljögifter är till största delen leror,  alltså väldigt finkorniga material, säger Anna Apler.

Analyser från sådant här bottensediment har visat att halterna av till exempel DDT har legat högt i delar av södra Östersjön sedan början av 2000-talet. Och mätningarna av det gamla växtskyddsmedlet hexaklorbensen visar till och med en ökning.  

Vi vet att de här gamla miljögifterna fortfarande är i omlopp i havet. Men vi hade nog trott – och förväntat oss – att se sjunkande halter på de allra flesta ställen.

De här analyserna ingår i en miljöövervakning som Naturvårdsverket ansvarar för. Insamlingen av bottenprover har gjorts 2003, 2008 och 2014  Det är för få tillfällen för att säkert säga om gifthalterna verkligen går upp eller ner.

Men miljökemisten Sarah Josefsson på SGU menar att resultaten visar att det finns anledning att undersöka om det finns okända utsläppskällor.

– Kanske har man inte kommit åt alla processer i industrin som kan orsaka de här föroreningarna. Sedan kan det också finnas utsläpp som har funnits tidigare och som har hamnat på land eller i sediment, och som nu ligger och läcker ut, säger Sarah Josefsson.

Höga halter av den förbjudna båtbottenfärgen TBT hittades också, men det har trots allt minskat, enligt mätningarna.