Radiokommunikationen i JAS-kraschen

Haverikommissionen har nu lyckats analysera det krasch-skyddade minnet från JAS-kraschen den 1:a juni.

Enligt undersökningen är minnet intakt och inspelningen med kommunikationen mellan piloterna visar tydligt att det var på 6000 meter som planet tappade höjd och blev okontrollerbart.

Piloten klarade sig utan några större skador från den här utskjutningen och redan två dagar efter kraschen var han tillbaka på jobbet.

Haverikommissionen börjar nu leta ledtrådar i inspelningen till vad som orsakade kraschen.