STUDIO ETT TORSDAG 7 JULI

"Slaget om svenskheten" – årets politiska fenomen

14 min

Ett fenomen som genomsyrat de politiska utspelen i Almedalen handlar om nationalism, om svenska normer och värderingar. Det har beskrivits som "slaget om svenskheten". Nästan alla partiledare har berört det.

– Det har nästan varit som en tävling i vem som kan uttrycka sin kärlek mest till Sverige. En slags kamp om nationalism, om den ska vara Socialdemokratisk, Kristdemokratisk eller Sverigedemokratisk. Vi har sett ett frossande i svenska symboler, samtidigt som alla verkar överens om att Sverige är ett delat land som behöver läkas ihop, säger Maggie Strömberg, Ekots inrikespolitiska reporter.

– Det kan vara ett desperat rop på väljare, men det blir destruktivt, det blir ett vi och dom i stället för vi, säger Daniel Suhonen, chef för tankesmedjan Katalys och socialdemokratisk debattör.

– Jag ser också att detta är en ny tendens. Jag tycker inte att det är statsministerns uppgift att politisera vad vi gör i Sverige och inte gör. Däremot är det viktigt att det finns symboler som alla människor i Sverige kan sluta sig bakom, oavsett om de är födda här eller har invandrat hit, och att det finns en positiv nationalism, lite av den som finns i USA, säger Alice Teodorescu, politisk redaktör och chef för liberala Göteborgspostens ledar- och debattsidor.