Gifter i havsbotten – var kommer de ifrån?

0:17 min

Analyser har visat på höga halter av gamla miljögifter i Östersjöns havsbotten. Det blir nu intressant att följa upp, enligt Naturvårdsverket.

Det är Sveriges geologiska undersökning, SGU, som har tagit prover av bottnarna långt ute till havs. Provtagningen ingår i en miljöövervakning som Naturvårdsverket ansvarar för.

Analyser från 2003, 2008 och 2014 visar att halterna av vissa miljögifter ser ut att ha varit höga under hela 2000-talet. Det gäller bland annat DDT.

Eftersom det här gäller även i nyare bottenlager, skulle det kunna vara ett tecken på okända utsläppskällor.

– Man behöver i alla fall titta på varför det kan vara så här, och om det stämmer överens med annan typ av miljöövervakning vi gör. Vi mäter till exempel de här ämnena och bekämpningsmedlen även i fisk, säger Maria Linderoth som jobbar med miljögiftsövervakning på Naturvårdsverket.

Hon säger också att det kan vara intressant att titta på mätningar av luften för att se om det finns tecken på okända utsläpp.

Men just nu ser det inte ut att bli några extra provtagningar förutom det som redan görs inom olika miljöövervakningsprogram.