Fortfarande spår av giftiga ämnen i Tingstädevatten

2:11 min

Utredningen av det förorenade vattnet i Tingstäde startar först i augusti. Vid den senaste mätningen fanns det dock fortfarande halter av ämnen som bland annat finns i bensin.

Det är nu tre månader sedan den kommunala grundvattentäkten vid det gamla mejeriet i Tingstäde fick stänga omedelbart efter att en privatperson larmat om att vattnet luktade illa. Prover visade spår av etylenglykol, som bland annat finns i broms- och kylarvätskor, och cancerframkallande bensen och toluen som till exempel finns i bensin.

Det är fortfarande oklart hur ämnena hamnat i det kommunala dricksvattnet, säger Susanne Bjergegaard Pettersson som är enhetschef för vatten på Regionens VA-avdelning.

– Att det är mindre halter nu kan bero på att föroreningarna försvunnit. Men det kan också vara för att vi inte köra med samma flöde.

Risk att grundvattentäckten inte kan öppnas igen

Men enligt Livsmedelsverket bör inte utsläppen ha hunnit innebära någon hälsorisk för de boende eftersom de dök upp så plötsligt i det kommunala vattnet. Och vattenchefen Susanne Bjergegaard Pettersson säger att vattenkunderna skulle ha märkt om de här ämnena funnits i vattnet tidigare.

– Det är jag helt övertygad om för det är en mycket främmande lukt. Det finns ingen som dricker det frivilligt, säger hon.

Om undersökningar av vattentillrinningen i den kommunala täkten inte kan leda till att man kan ringa in utsläppskällan så kanske den välbehövda grundvattentäkten aldrig kan öppnas igen.

– Vi kan inte öppna den om vi inte kan bevisa att föroreningarna är borta och inte kommer tillbaka igen. Då får vi ju lite av en uppgift att förse Tingstädeborna med vatten.

Region Gotland borde gjort mer

Barbro Buskas som både har kommunalt vatten i Tingstäde och en egen brunn, tycker att Region Gotland borde ha gjort mer direkt efter larmet om föroreningarna för att ta reda på om de spridit sig även till privata brunnar.

– Alla våra brunnar har de också dåligt vatten? Det måste hända någonting snart. Det är deras ansvar att kolla upp var skiten kommer ifrån, säger Barbro Buskas.