Ekochefen: Därför publicerar vi nyheten om ubåten i dag

Ekot har fått frågor och synpunkter runt en publicering om en ubåtsobservation som skedde i april 2015 och som utrikesnämnden informerades om i december i fjol.

I juni publicerade Ekot nya uppgifter om den stora ubåtsjakt som pågick i Stockholms skärgård i oktober 2014. Ekot kunde berätta att det ljud, som i ett första skede anförts som det viktigaste beviset för en kränkning av svenska vatten, i själva verket kom från en svensk källa. Detta enligt Försvarsmaktens djupare analys. Försvaret vidhåller dock att en kränkning skett av svenska vatten hösten 2014 vilket framgick av rapporteringen.

Vid samma publiceringstillfälle rapporterade också Ekot nya uppgifter om en annan misstänkt ubåt, den som observerats vid en marinövning vid fyren Vindbåden i Stockholms södra skärgård våren 2015. Enligt Ekots källor hade det slagits fast att den ubåten var tysk.

Under den senaste månaden har en diskussion pågått, främst i sociala medier, där Ekot uppmanats att precisera uppgifterna om observationen vid Vindbåden. Jag har vid ett flertal tillfällen svarat att Ekot kommer att återkomma med en publicering när vi har något nytt att komma med, det vill säga när vi fått in nya uppgifter som vi bedömer trovärdiga och relevanta.

Vi har också svarat på den kritik som framfördes av örlogskaptenen Niklas Wiklund i Blekinge Läns Tidning den 17 juni.

Idag har Ekot gjort precis det vi utlovat: återkommit med en ny publicering som innehåller nya och preciserade uppgifter. Att det dröjt så pass länge beror helt enkelt på att vi inte har haft några nya uppgifter att publicera förrän nu. Det har också varit svårt att få officiella kommentarer från Försvarsmakten eller regering/riksdag där det har varit locket på.

Ekot håller hårt på principen att göra en självständig bedömning och vi låter oss inte stressas till att publicera även när det förekommer påtryckningar från allmänhet eller politiker.

De mer detaljerade uppgifter vi idag publicerar – om att ubåten vid Vindbåden sannolikt var tysk – bekräftar i stort den bild som gavs i inslaget från den 11 juni. Men vi kan också addera fler detaljer, om själva observationen och att utrikesnämnden enligt Ekots källor fick information om observationen i december 2015.

Vi tycker att det är seriöst och transparent att återkomma med ny information när vi fått mer detaljerade uppgifter från källor som vi bedömer som mycket trovärdiga. Ekot kommer även denna gång att följa upp nyheten om det är möjligt, bland annat genom att söka officiella kommentarer.

TILLÄGG: Under fredagen följde Ekot upp nyheten bland annat med kommentarer från M:s försvarspolitiska talesperson Hans Wallmark. Den tyska försvarsministerns talesperson Jens Flosdorff uppgav i ett mejl till Ekot att "i april 2015 var det definitivt ingen ubåt från tyska marinen på svenskt vatten".