Tingstädebor väntar otåligt på svar om vattnet

5:20 min

Region Gotland borde ha tagit fler vattenprov även i privata brunnar efter larmet om giftiga ämnen som ledde till stängning av den kommunala grundvattentäkten, anser boende i samhället.

- Jag tycker att de borde kolla vattnet runt i kring här, och det är fler som tycker det här bland våra grannar, säger Barbro Buskas som bor tvärs över vägen från den nu avstängda vattentäkten.

- Det är deras ansvar att kolla upp var skiten kommer ifrån.

Oroliga Tingstädebor

Ove Jakobsson som bor mitt i Tingstäde samhälle har kommunalt vatten och märkte aldrig av någon stark lukt eller smak. Så han fortsatte att dricka vattnet i kranen trots att det först fanns ett annat tappställe för dricksvatten.

- Jag märkte inte ett dugg, jag har druckit det hela tiden och jag lever fortfarande, säger han.

Gurli Hansson bor i en villa med egen brunn, och hon har heller inte märkt något konstigt med vattnet. Men hon blev orolig när larmet om utsläppet kom.

Jag blev livrädd, att det skulle kunna leda till sjukdomar. Det är klart att man blir orolig.

I länsstyrelsens förteckning över potentiellt förorenade områden i Tingstäde, alltså tidigare verksamheter som kan ha påverkat miljön, finns bland annat nedlagda bensinmackar, bilverkstad och Försvarets gamla drivmedelsanläggning. Men flera av platserna har sanerats och Susanne Bjergegaard Pettersson som är enhetschef för vatten på Regionens VA-avdelning, tror att risken är liten att utsläppen kommer därifrån.

- Risken finns alltid, men vi ser ändå möjligheten som liten. Föroreningen skulle ha kommit mycket tidigare i så fall. Den här kom plötsligt.

- Vi vill nu göra tillrinningskartor för att minimera området varifrån det här kan komma, säger Susanne Bjergegaard Pettersson.