Färre anmälningar i sjukvården

Anmälningarna inom vården minskar i Jönköpings län, samtidigt som dom ökar i resten av landet. Det visar en sammanställning som socialstyrelsen har gjort.
Under 2000 så anmäldes 486 ärenden till patientnämden i länet, under 2001 var det 425. Anmälningarna handlar mest om bemötande, kommunikation och information. I landet som helhet har antalet anmälningar ökat med lite drygt fem procent.