Sala kommun får bidrag för sanering

Sala kommun får de 4,7 miljoner kronor i bidrag för sanering som man ansökt för hos Naturvårdsverket.

Som P4 Västmanland tidigare berättat har Sala kommun ansökt om bidrag för att sanera marken där två lägenhetshus planeras. I dag kom beskedet från Naturvårdsverket om att bidraget kommer att betalas ut.

Saneringen kommer att pågå under 2016 och totalt rör det sig om 86 lägenheter som ska byggas i de två planerade fastigheterna.