Östergötland

Partierna värvar medlemmar på Bråvalla

1:24 min

Sommarens festivaler blivit en allt viktigare arena för de politiska ungdomsförbunden när det gäller att hitta nya medlemmar.

– Under Bråvalla till exempel värvade vi nästan 50 medlemmar, säger Johan Weinerhall, distriktsordförande för Moderaterna i Östergötland.

I helgen avslutades politikerveckan i Almedalen på Gotland. Men trots mycket uppmärksamhet i media under den gångna veckan leder inte det till att fler unga söker sig till partierna. Almedalen är en vecka för de redan frälsta, säger de flesta företrädare för ungdomsförbunden vi pratat med.

Men trots att det inte är någon rusning till partierna är ungdomar intresserade av politik.

– Det finns ett stort intresse om man bara är öppen och bjuder in till diskussion, säger Hanna Lidström är språkrör för Miljöpartiets Grön Ungdom.

Gymnasieskolor är fortfarande den viktigaste platsen för ungdomsförbunden när det gäller att hitta nya medlemmar. Men partiernas försöker hitta nya arenor. Badstränder under sommaren är en sådan plats. Festivaler är en annan.

Vi försöker vara så mycket som möjligt där unga är naturligt.

Flest medlemmar i Östergötland har Moderata ungdomsförbundet, Muf. De har 900 medlemmar följt av Socialdemokratiska ungdomsförbundet SSU som har 475.

I hela landet har Muf 13 300 och SSU 9 400 medlemmar just nu, enligt egna uppgifter.

Men partierna har olika åldersgränser när det gäller medlemskap i ungdomsförbunden. Därför är siffrorna svåra att jämföra.

Den officiella statistik som finns över medlemskap har Myndigheten för ungdoms-och civilsamhälles frågor (Mucf) som beviljar statsbidrag för ungdomsorganisationer. Som ungdom räknas till och med 25 år.

Enligt Mucf har de politiska ungdomförbunden följande antal medlemmar i Sverige som de fått statsbidrag för 2016:

Centerpartiets ungdomsförbund 1439, Grön ungdom 5161, Kristdemokratiska ungdomsförbundet 3192, Liberala ungdomsförbundet 2311, MUF 10 088, SSU 6 139, Ung vänster 2798, Sverigedemokratisk ungdom 4 104 och Ungsvenskarna SDU har inte fått bidrag av Mucf (enligt egna uppgifter har de cirka 800 medlemmar i landet).