Ska man säga funktionsvariationer istället för funktionsnedsättning?

2:59 min

Den här sommaren har det blivit debatt om det nya ordet "funktionsvariationer". Och många tycker olika om det.

Klicka på texten för att läsa mer

Klartext reporter, Fredrik Helgesson. Vad betyder "funktionsvariationer"?

Det är samma sak som "funktionsnedsättning". Det kan vara någon som har en utvecklingsstörning eller autism. Det kan också vara att höra väldigt dåligt eller att inte kunna gå.

Under sommaren har det alltså blivit en diskussion om vilket ord som är bäst att använda. Eller hur?

Ja, bland annat skriver Jesper Sandström, som sitter i rullstol, att han inte tycker om det nya ordet "funktionsvariation", utan han beskriver sig själv med det gamla ordet:

--"Funktionsnedsatt" eller "funktionsnedsättning", det är redan neutralt. De handlar bara om att vissa av de funktioner de flesta av alla människor har, de är nedsatta hos mig. De fungerar lite sämre eller inte på samma sätt och jag tycker man skall kunna prata om det utan att behöva byta till något annat ord som att enskilda ord skulle göra en jättestor skillnad.

Jesper menar att det är dumt att hitta på nya ord. Fast det finns andra som gillar det nya ordet "funktionsvariation". För de menar bland annat att det ordet visar att det kan finnas både bra och dåliga saker  med att exempelvis ha adhd, autism eller något annat.

En av dem som säger "funktionsvariation" är Jonas Franksson som är en av programledarna för Funk i P1:

– Vi vill ju på något sätt göra upp med det som man kallar för den medicinska modellen, alltså det här: vi är inte sjuka, vi är inte vårdobjekt och vi är inte heller nedsatta.

Frågade på Klartext

Vi på Klartext ställde frågan i olika grupper på Facebook om vad folk tycker om orden.

Då svarade Helena Molker-Lovén så här: "Jag gillar funktionsvariation. Det finns och har alltid funnits variationer i fungerande. Vi varierar i kroppsligt och kognitivt fungerande. Mänsklig variation helt enkelt. Helt naturligt."

En annan, Martin Karlsson, skrev att "funktionsnedsättning" är bättre. För då blir det ett fokus på att det finns problem som måste lösas. Ordet "funktionsvariation" förminskar de problem som finns, tycker Martin Karlsson.

Många i gruppen tyckte olika men bland annat Estelle Domeij tyckte såhär: Jag tycker att det är viktigast att man själv får bestämma vad man ska kalla sig.