Vänsterpartiet vill ge mer pengar till skattesmitarjakt

1:19 min

Skatteflykt och grov skatteplanering skadar samhället och bör tas på allvar, anser Vänsterpartiet. V kräver nu att Skatteverket ska få mer resurser för att bekämpa skattesmitare.

Varje år går statskassan miste om tiotals miljarder i utebliven skatt. Därför kräver Vänsterpartiet inför höstens budget att Skatteverket får hundra miljoner kronor till en så kallad insatsstyrka för att stoppa de flyende skattekronorna.

Ulla Andersson är Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson:

– Vi vill att Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket ska bilda en gemensam enhet där de ska göra allt vad de kan för att förhindra skattebrott och skatteflykt och sätta dit fuskarna, för vi behöver de här pengarna i välfärden. Vi vill ha ett samhälle som håller ihop, där vi alla hjälps åt genom att bidra efter förmåga.

Så sent som i våras presenterade regeringen en tiopunktsplan med åtgärder för att motverka skatteflykt. Bland annat föreslogs fler internationella samarbeten och mer resurser till skatteverket som två av åtgärderna.

Men regeringens initiativ räcker inte, tycker Ulla Andersson:

– En del av de punkterna är sådana som Vänsterpartiet har drivit igenom i förhandlingarna. Visst är det bra att man tar steg på vägen, med det är inte tillräckligt. Bland annat så behövs det en särskild enhet som jobbar med att bekämpa skattebrott och där skatteflykt är en del. Men det behövs också lagändringar och andra insatser. Vi är beredda att ge denna tänkta enhet de resurser och verktyg som behövs för att komma åt det här samhällsproblemet.