Kinberg Batra vill ha hårdare krav på nyanlända och bidragstagare

2:46 min

Under Moderaternas dag i Almedalen presenterade partiledaren Anna Kinberg Batra flera förslag med krav på nyanlända och socialbidragstagare. 

Ett av förslagen gällde att föräldralediga ska tvingas gå i svenskundervisning under föräldraledigheten.

– En grupp som vi har särskilda förslag för i dag är kvinnor med utomeuropeisk bakgrund, där vi vet att mindre än hälften jobbar. Då kan det vara svårt, särskilt om man har små barn, att komma in i det svenska samhället. De möjligheterna tycker jag att vi ska förbättra, genom till exempel att ställa krav på att man deltar i svenskundervisning även om man har små barn. Det är viktigt för att bryta utanförskapet, säger Anna Kinberg Batra. 

Tidigare i veckan har Moderaterna föreslagit ett tak för försörjningsstödet, det som tidigare hette socialbidrag, samt ett tak för den ersättning som nyanlända får i början för att kunna etablera sig i Sverige.

I dag berättade Anna Kinberg Batra att hon också vill införa ett krav på att nyanlända ska anstränga sig att lära sig svenska för att kunna få permanent uppehållstillstånd. Men det är ansträngningen som ska mätas, inte om man faktiskt har lärt sig språket, förklarar Kinberg Batra.

– Jag tycker att det krav vi ska ställa är att man deltar i etableringsinsatser efter allra bästa förmåga. Jag tycker att det är viktigt att göra allt man kan för att lära sig svenska och att det är oacceptabelt att det finns de som har varit i Sverige i tio år utan att lära sig språket – men jag vill inte ha ett absolut språktest. Då handlar bara debatten om det. Det kan finnas olika förutsättningar för att lära sig språket. 

Moderatledaren vill också sänka etableringsersättningen för dem som inte deltar i kurserna om samhällsorienteringen och inte klarar provet efter kursen.

Anstränger sig de nyanlända för lite?

– Den som inte deltar i svenskundervisning, etableringsinsatser eller samhällsorientering som Sverige erbjuder borde anstränga sig mer, säger Anna Kinberg Batra.

Förslaget om tak på socialbidraget bygger bland annat på en beräkning som ska visa att en fyrbarnsfamilj kan få 30 000 kronor i handen i form av socialbidrag. Men i morse hade Anna Kinberg Batra svårt att svara på frågan om en sådan familj verkligen finns.

– Det utgår jag ifrån. Jag har bett riksdagens utredningstjänst att ta reda på hur det ligger till. Det är klart att det är ett extremt exempel, men jag tycker att det mest slående exemplet är när det är två vuxna med barn, där båda är bidragsförsörjda i dag men där en börjar jobba – då kan det bli så att det inte lönar sig att börja jobba. Det kan till och med bli så att familjen går ner i inkomst totalt sett.