Hemliga uppgifter skickade fel

En medarbetare på Radio Väst fick sin grannes deklarationsblankett hemskickad, med många sekretessbelagda uppgifter, tillsammans med den egna blanketten. - Ett misstag som egentligen inte får hända, säger Erik Bergström på skattekontoret i Uddevalla till Radio Väst.
Den enda förklaring som Bergström kan ge är att det blivit fel hos den firma som har uppdraget att packa och skicka ut alla deklarationsblanketter. Men det felet hade kunnat få allvarliga konsekvenser om deklarationsblanketten. Det handlar om uppgifter om bankmedel, skulder, med mera, som hade kunnat användas som underlag för någon form av ekonomisk brottslighet. Nyligen kom också en lag som ger en person som råkar ut för sådana fel från skattemyndigheten möjlighet att söka skadestånd för ekonomisk skada, men den lagen är så ny att den inte prövats än. Det här skulle alltså kunna bli ett första fall för den här lagen om den här personen väljer att anmäla felet.