Moderaterna vill se hårdare straff för sexualbrott

1:38 min

På lördagkvällen höll Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra sitt tal i Almedalen och fokuserade var på integration, utanförskap och tuffare tag mot sexualbrott.

Bland annat presenterade hon ett förslag om en ny brottsrubricering.

"Varje oönskad hand på kroppen är en för mycket, men det finns olika allvarliga kränkningar som måste kunna betraktas som och straffas därefter, utan att det handlar om våldtäkt."

Anna Kinberg Batra la en betydande del av sitt tal i Almedalen på att prata om de senaste årets uppmärksammade fall av sexuella övergrepp på festivaler och konserter runt om i landet. Moderatledaren vill framförallt se den nya brottsrubriceringen grovt sexuellt ofredande som kan ge minst nio månaders fängelse och personer utan svenskt medborgarskap ska också kunna bli utvisade.

"Den som utsätter en medmänniska för kränkningar eller övergrepp måste upptäckas, och straffas. Ökar otryggheten begränsas vi och vårt samhälle försvagas. Därför är en del av vår plan för ett starkare Sverige att tryggheten inte får lämna någon utanför."

Anna Kinberg Batra ville också se en ökad integration av nyanlända, då framförallt med obligatorisk svensk- och samhällsundervisning - annars bör den personer som nyligen kommit till Sverige varken få permanent uppehållstillstånd eller fullt utbetalt bidrag. Dessutom vill moderaterna ha ett tak för hur mycket bidrag som går att få.

"Ett rimligt krav att ställa är till exempel att språkundervisning ska kunna ske under föräldraledigheten för den som också får försörjningsstöd. Detta skulle hjälpa utrikes födda kvinnor att ta steget närmare arbetsmarknaden. För att komma in i det svenska språket och samhället måste man anstränga sig. Det ska inte gå att skolka sig in i Sverige."