MARK

Giftig läcka från 1800-talet spökar på Rydal

1:03 min

Ett giftläckage har upptäckts i anslutning till den gamla textilfabriken i Rydal som idag är museum och enligt en utredning rör det sig om gasolja från förra sekelskiftet.

– Runt byggnaden hittade man ingen olja men däremot hittades oljerester då mellan parkeringsplatsen och Viskan där ute på tomten, säger Marks Fastighets vd, Magnus Hjelmgren.

Olja från 1800-talets spinneri 
Det var i början av året som Marks Fastighets AB, som äger Rydalsfastigheten, som idag är museum, beställde en utredning om giftigt utsläpp. Anledningen var att Vattenfall upptäckt föroreningar vid sitt kraftverk precis bredvid.

Det visade sig snart att det är så kallad gasolja som läcker ut i marken. Och troligtvis har den använts för belysning i det gamla spinneriet, som när det byggdes vid förra sekelskiftet var Sveriges första mekaniska spinneri.   

Redan på 1800-talet skedde en gasoljeläcka i fabriken som förorenade Viskan och dödade en stor mängd fisk och skadade laxfiskenäringen i ån. En teori är att den nu funna gasoljan härrör från den läckan. Gasoljan bedöms inte utgöra ett akut hot mot Viskan i nuläget men ska nu saneras bort. 

Bolaget kan inte hållas ansvariga

Skedde före nuvarande lagstiftning
Det förorenade området är mellan två och sju meter djupt, och Magnus Hjelmgren bedömer att det är runt 100 kvadratmeter stort. 

– Så det är ju lite att sanera, det måste man säga, när det väl ska göras. Det som kommer göras då det är så att den utredningen visar att vi kan inte hållas ansvariga i och med att det är någon gammal gasol eller oljerest. Och vi har köpte ju fastigheten innan den nya miljölagstiftningen också så det vi har gjort är att rapportera till miljökontoret, säger Magnus Hjelmgren.

Som i sin tur söker pengar från Länsstyrelsen för att sanera marken. Utöver det kommer kommunen inte att göra något alls. 

– Man har väl ändå bedömt att den får vara som den är så länge egentligen och så får vi se vad Länsstyrelsen återkommer med sen, säger han.