Diskrimineringslag ska skärpas

1:59 min

Diskrimineringslagen, som kräver att till exempel butiker ska vara tillgängliga också för personer med en funktionsnedsättning, ska skärpas. Lagen har tidigare kritiserats för att vara tandlös men blir nu betydligt tuffare när undantaget för småföretagare tas bort.

– Otroligt inspirerande och bra om det blir så. Det borde vara självklart att även jag, trots att jag tar mig fram med hjul, ska kunna ta del av det som samhället ger. Lika självklart som att du bygger en dörr och en trapp ska du bygga en ramp. Det är en mänsklig rättighet att kunna ta del av samhället, säger rullstolsburne Lars-Göran Wadén.

Lars-Göran Wadén har själv skickat in anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen flera gånger. Men det har funkat lite sisådär.

Diskrimineringslagen mot bristande tillgänglighet trädde i kraft för drygt ett och ett halvt år sedan. Den kräver bland annat att företag, föreningar och myndigheter undanröjer "lättare hinder" för att förbättra tillgängligheten. Det kan handla om att jämna ut trösklar, skaffa ramper eller läsa upp restaurangmenyer högt för den som är synskadad.

Men 90 procent av alla restauranger och butiker undantas helt från lagen, den gäller nämligen bara om det finns tio eller fler anställda.

Fel, tycker demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Som säger att undantaget nu ska tas bort.

– Där har vi nu ett färdigt förslag som vi ska sända ut på remiss och gå vidare med, säger Alice Bah Kuhnke.

En del motstånd är dock att vänta. Svenskt Näringsliv har tidigare sagt att det skulle slå hårt mot småföretagare om undantaget slopades.

Demokratiministern hoppas ändå att ändringarna ska kunna träda i kraft den 1 juli nästa år.

– Nu gör vi den här lagförändringen som innebär att Sverige kommer att bli mer rättvist och till för alla, säger hon.

Några andra förändringar i lagen föreslår hon inte nu, men säger att kritiken mot de många skälighetsbedömningar som också finns inskrivna och som företag kan luta sig på för att slippa göra anpassningar också ska diskuteras.

Lars-Göran Wadén är försiktigt hoppfull.

– Visst är man glad nu att det händer något. Och visst tror jag på Alice Bah Kuhnke men jag vill se texten där jag ser att regeringen verkligen vill ta bort undantaget innan jag riktigt tror på det, säger han.