Polisförbundet: Poliser säger upp sig efter omorganisationen

1:59 min

Missnöjet hos poliskåren är fortfarande stort efter omorganisationen. Enligt Polisförbundets senaste mätning är det bara fyra procent som tycker att man kommit närmare medborgarna. 

Den senaste mätningen visar också att endast en procent av poliserna tycker att Polisen blivit mer enhetlig och effektiv. Missnöjet med den nya organisationen leder till många avhopp.

– Det är statliga jobb som poliser söker sig till, Migrationsverket, Försäkringskassan. Där får man högre lön, man blir mer värdesatt och man tycker att man får bättre arbetsvillkor än vad man har inom Polisen idag, säger Lena Nitz ordförande för Polisförbundet.

Den stora gruppen som går över till Migrationsverket, varför är de intressanta för Migrationsverket?

– Poliser har en bred och djup kunskap om de frågor som handläggs av Migrationsverket. Poliser är vana att bemöta människor i utsatta situationer, har kunskap om utredningar och bred erfarenhet av att bemöta och nå dessa personer, säger Lena Nitz.

Enligt Polisförbundet är det två grupper som lämnar poliskåren nu. Den ena är personer under 40 år som SVT berättad om i morse. Den gruppen har svårt att förena föräldrarollen med de arbetsuppgifter de fått efter omorganisationen.

Enligt Polisförbundet är det de många helg- och kvällspassen och sämre möjligheter att påverka sina arbetsuppgifter, som gör att de här personerna tappar suget och vill byta yrke. Den andra gruppen är personer som närmar sig pensionsåldern. Många i den gruppen har valt att gå i pension i förtid.

Enligt en ny undersökning som Novus genomfört för Polisförbundet är det nu bara 4 % som tycker att man kommit närmare medborgarna. Bara 1 % av poliserna tycker att Polisen blivit mer enhetlig och effektiv. Missnöjet med den nya organisationen leder till många avhopp.

Lena Nitz ordförande för Polisförbundet menar att de som idag lämnar Poliskåren bara är en början på massflykten som kommer att ske om ingenting görs.

- Jag är mycket bekymrad, säger Lena Nitz.