Polisen tar på sig ansvaret

Länets polisledning tar nu på sig ansvaret för att de tre uppmärksammade arbetsplatsolyckorna på Trioplast i Smålandsstenar aldrig utreddes.
Biträdande länspolismästare Gunnar Lindelöw säger till Nyheterna, att reglerna är att utredningar inte får bli liggande så länge, att eventuella brott blir preskriberade. Han beklagar att rutinerna inte följdes i det här fallet och skyller på hög arbetsbelastning hos polisen i Värnamo. Arbetsmiljöinspektionens jurist Arne Ågren är mycket kritisk mot polisen i Jönköpings län. Han säger att där finns fler fall av misstänkta arbetsmiljöbrott, som aldrig utretts, utan preskriberats.